SSC Men’s Baseball vs Triton College

Men’s Baseball vs Triton College (4-12-21)

SSC Baserunner sliding
SSC 1st Basemen
SSC Baserunner slide
SSC Shortstop
SSC Player at Bat
SSC Baserunner on 3rd
SSC Player CU
SSC Player and College
SSC Infielder Throw
SSC Baserunner at 2nd
SSC Baseball Players

Photos by Noah Nowicki